Pages Navigation Menu

Om Masfjorden kommune

Masfjorden kommune har i alle år stått bak og støttet aktivitetene i Masfjorden SKU helt på høyde med våre største sponsorer i næringslivet. Masfjorden SKU er selvfølgelig takknemlige for denne langvarige og pålitelige støtten3993-475-2012-08-16781351 til det arbeidet vi gjør for å skape aktivitet blant unge i kommunen. Både innbyggerne og de folkevalgte fortjener en stor takk for tilliten.

For de som kommer utenfra og er nysgjerrige, så er Masfjorden en kommune i vestlandsfylket Hordaland, som ligger mellom Rogaland og Sogn og Fjordane. Nabokommunene til Masfjorden er Gulen, Høyanger, Modalen og Lindås. Det er heller ikke så veldig langt inn til Bergen.

Som det fremgår av kommunenavne
t er fjorden, Masfjorden, en viktig del av den lokale geografien. Den deler kommunen på langs, men de to delene er knyttet sammen med kabelferje. Senteret for kommunal administrasjon og andre kommunale tjenester ligger på sørsiden. Det er tre skoler i kommunen, kalt Matre, Hosteland og Masfjordnes. Masfjorden SKU er stolte over at klubben alltid rekrutterer spillere fra alle tre skolene. Med det har klubben vært med å skape en følelse av identitet og samhold i kommunen, og det er kanskje denne funksjonen som har blitt belønnet med kontinuerlige bevilgninger fra politikerne i kommunen, på begge sider av partikartet.

Det er ellers et godt tjenestetilbud i Masfjorden, og det er for det aller meste en god kommune å bo i både for unge og eldre. I tillegg gjør den fine naturen i kommunen at det er veldig gode muligheter for et allsidig friluftsliv. Her finnes holmer og skjær, større øyer, skoger og fjell og gode muligheter for å gå på tur til fots eller på ski, jakte, fiske, sykle, ro eller padle kano. Det går også an å svømme i fjorden når temperaturen tillater det. I tillegg finnes det en stor frivillig sektor med mange aktive lag og klubber.