Pages Navigation Menu

Spesialtrekk 1: en passant

Sjakkreglene er egentlig mye enklere enn det utenforstående gjerne tror, og de grunnleggende mekanismene er forholdsvis enkle å lære seg. Men i tillegg til dette er det også noen spesialtrekk som ikke er riktig så godt kjent, og som ofte er misforstått blant nybegynnere. Realiteten er at kjennskap til disse trekkene er en svært viktig del av å bli en kyndig sjakkspiller. Blant spesialtrekkene er det særlig verdt å trekke frem rokade, som du leser om på en4b0d32ab4dca8d9095c849dc annen side på dette nettstedet, og kanskje først og fremst passant.

En passant betyr noe sånt som i forbifarten, og betegnelsen forklarer dermed delvis hva trekket går ut på. Det handler nemlig om det eneste trekket i sjakk der du kan slå ut en annen spillers brikke uten å gå direkte på den – du går forbi i stedet. Mer spesifikt oppstår denne typen situasjon når en bonde fra sin opprinnelige posisjon på brettet flyttes to steg fremover. Da er det mulig for en bonde som tilhører motstanderen, og står ved siden av bonden som nettopp ble flyttet, å gå inn bak denne bonden og dermed slå den ut uten å være borti – altså, i forbifarten eller en passant. For å gjøre det flytter man diagonalt slik man ellers gjør for å slå med en bonde. Husk at dette trekket må benyttes umiddelbart etter at motstanderen har flyttet sin bonde, det kan ikke spares til senere. Hvis det er det eneste lovlig trekket, er det dessuten obligatorisk å slå en passant.

Bakgrunnen for denne regelen finner man helt tilbake til 1400-tallet. Det var da reglene ble endret slik at bøndene kunne flytte to steg fremover i sitt første trekk, og trekket ble introdusert delvis for å motvirke fordelen med dette når motstanderen hadde avanserte bønder. En passant gjør at man ikke simpelthen kan flytte forbi en truende bonde.