Pages Navigation Menu

Spesialtrekk 2: rokade

Mange har fått med seg de grunnleggende reglene og bevegelsene i sjakk, men har aldri lært om rokade, som er et litt avansert trekk som er en viktig finesse man må beherske for å bli virkelig god. Ved en rokade flyttes både kongen og et tårn samtidig, odownload (4)g er den eneste gangen man kan flytte to brikkerom gangen i sjakk. Det er imidlertid helt spesielle forutsetninger som må være til stede for at man skal kunne gjøre dette trekket. For det første må hverken kongen eller tårnet allerede ha blitt flyttet i løpet av spillets gang. For det andre må feltene mellom de to brikkene stå tomme, og for det tredje må kongen bare flytte to felter nærmere tårnet mens tårnet går rundt kongen og havner på siden av kongens nye plassering.

Når man flytter kongen i retning av det tårnet som er nærmest kalles det kort rokade. Det innebærer for eksempel på hvit side at man flytter tårnet fra H 1 til F 1, samtidig som kongen går fra E 1 til G 1. Begge brikkene står jo der de startet ved partiets begynnelse. Motsatt går dermed kongen til G 8, og tårnet flytter fra H 8 til F 8, dersom man har svart. Den lange rokaden følger samme prinsippet, men her blir det som betegnelsen tilsier en lengre bevegelse fordi man bruker det tårnet som står lengst unna til å begynne med. Det vil si at for hvit går tårnet fra A 1 til D 1, mens kongen flytter fra E 1 til C 1. Tilsvarende går svart konge E 8 – C 8, mens tårnet går til D 8 og står til høyre for kongen etter å ha kommet far A 8.

Det er flere unntaksbestemmelser som kan gjøre at det ikke er lov å rokere, så man må huske reglene godt for å bruke dette trekket optimalt.